PCR testi

Od 1.6.2022 dalje so vse lokacije
do spremembe odloka Vlade RS zaprte.